Et statsautorisert revisjons selskap som setter kunden i fokus

Statsaut. revisorn John Asle Johnsen AS er et statsautorisert revisjons selskap som holder til på Skøyen i Oslo, nær offentlig kommunikasjon. Vi reviderer små og mellomstore selskaper, stiftelser, organisasjoner, samt yter attestasjons tjenester og bistår ved stiftelse av selskaper. Vi har kontor i Engebrets vei 3 , 0275 Oslo.Vi tilbyr tjenester innen bl.a. følgende områder:

 • Revisjon
 • Lovpålagt revisjon Attestasjonsoppdrag Spesial oppdrag Bekreftelse av åpningsbalanse og tings innskudd ved ny stiftelse av selskaper revisjon av avviklings regnskaper for selskap som ikke har revisor
 • Lovpålagt revisjon
 • Attestasjonsoppdrag
 • Spesial oppdrag
 • Bekreftelse av åpningsbalanse og tings innskudd ved ny stiftelse av selskaper
 • revisjon av avviklings regnskaper for selskap som ikke har revisor
 • Økonomistyring
 • Budsjett arbeid Likviditet Strategi utvikling Rapporterings pakker Innstallering av kvalitets kost systemer Samtale partner
 • Budsjett arbeid
 • Likviditet
 • Strategi utvikling
 • Rapporterings pakker
 • Innstallering av kvalitets kost systemer
 • Samtale partner
 • Selskapsetablering
 • Utarbeidelse av alle papirer i forbindelse med selskapsetablering Innsending til Brønnøysund
 • Utarbeidelse av alle papirer i forbindelse med selskapsetablering
 • Innsending til Brønnøysund
 • Fusjon/Fisjon
 • Skatt og ligningspapirer for selskaper som ikke har revisor.
 • Årsregnskap - vårt selskap Årsregnskap John Asle Johnsen - Org nr. 946 628 727 Foretaksregisteret lager årsregnskap og ligningspapirer for selskaper som ikke har revisor http://www.aarsregnskap.no/

Internasjonal tilknytting

Vi er gjennom eierskap i selskapet Certus Revisjon AS, medlem av MSI Global Alliance.

Det er en internasjonal organisasjon med over 200 medlemmer i over 100 land. Medlemmer er revisjonsselskaper, regnskapsførere, advokater og rådgivere.
Statsaut. revisor John Asle Johnsen AS ønsker å hjelpe deg med å oppnå dine mål for de selskaper du eier og driver. Ta kontakt!