Et statsautorisert revisjons selskap som setter kunden i fokus

Statsaut. revisorn John Asle Johnsen AS er et statsautorisert revisjons selskap som holder til på Skøyen i Oslo, nær offentlig kommunikasjon. Vi reviderer små og mellomstore selskaper, stiftelser, organisasjoner, samt yter attestasjons tjenester og bistår ved stiftelse av selskaper. Vi har kontor i Engebrets vei 3 , 0275 Oslo.

Vi er primært et revisjons selskap som reviderer små og mellomstore bedrifter, organisasjoner og stiftelser. 

 

Vi tilbyr tjenester innen bl.a. følgende områder:

 

Revisjon

- Lovpålagt revisjon

- Frivillig revisjon

- Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen 

  • Bekreftelse av egenkapital ved tings innskudd og gjeldskonvertering
  • Kapital endringer
  • Avtaler med aksjeeier mv, jf. aksjelovgivningen § 3-8
  • Revisjon av avviklings regnskap

 

Attestasjonsoppdrag

Under følger eksempler på attestasjons oppdrag:  

- MVA kompensasjon

- Aksjebok

- Alkohol omsetning

- Skattefunn

- Innovasjon Norge

 

 

Skattefri omdannelse av selskaper

 

Stiftelse av selskaper

- Bistå med utarbeidelse av stiftelses papirer

- Innsending av stiftelses papirer til Brønnøysund

 

Fusjon og fisjon

Due diligence

Skatt og merverdiavgift

Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer for revisjonsklienter

Teknisk utarbeidelse av konsern regnskap for revisjons klienter (25 års erfaring med konsern regnskap)

 

Andre tjenester

- Budsjett arbeid

- Likviditet budsjett

- Rapporterings pakker

- Strategi utvikling

- Innstallering av kvalitets kost systemer

- Samtale partner

 

 

Internasjonal tilknytting

Vi er gjennom eierskap i selskapet Certus Revisjon AS, medlem av MSI Global Alliance.

Det er en internasjonal organisasjon med over 260 medlemmer i over 100 land. Medlemmer er revisjonsselskaper, regnskapsførere, advokater og rådgivere.

Statsaut. revisor John Asle Johnsen AS ønsker å hjelpe deg med å oppnå dine mål for de selskaper du eier og driver. Ta kontakt!