Internasjonal tilknytting - Certus Revisjon AS er medlem av MSI Global Alliance

  • Lokal kunnskap, globalt nettverk
  • Tilby bedre tjenester når klienter ønsker å etablere selskaper i utlandet
  • Medlemmene er i hovedsak medium store selskaper som er små nok til å yte personlig service, og store nok til å yte den beste fagkunnskap
  • Tilby bedre tjenester når ansatte og eiere hos klienter ønsker å gjøre investeringer I utlandet
  • Eiendom
  • Selskaper
  • Annet

Vi viser til msiglobal.org for nærmere informasjon.

Vi er gjennom eierskap i selskapet Cer tus Revisjon AS,  medlem av MSI Global Alliance,  en et internasjonalt nettverk av revisorer, advokater, regnskapsførere og konsulenter innen formuesforvaltning og relaterte områder. MSI Global Alliance har om lag 260 medlemmer i over 100 land, og er blant de 20 største nettverk av uavhengige revisorer, advokater, regnskapsførere og konsulenter. 

Vi oppnår med dette lokal kunnskap kombinert med et globalt nettverk.