Internasjonal tilknytting - Certus Revisjon AS er medlem av MSI Global Alliance

  • Tilby bedre tjenester når klienter ønsker å etablere selskaper i utlandet
  • Tilby bedre tjenester når ansatte og eiere hos klienter ønsker å gjøre investeringer I utlandet Eiendom Selskaper Annet
  • Eiendom
  • Selskaper
  • Annet

Vi viser til msiglobal.org for nærmere informasjon.

Vi er gjennom eierskap i selskapet Certus Revisjon AS, medlem av MSI Global Alliance, en et internasjonalt nettverk av revisorer, advokater og regnskapsførere. MSI Global Alliance har om lag 250 medlemmer i over 100 land, og er blant de 20 største nettverk av uavhengige revisorer, advokater og regnskapsførere.

Vi har også mulighet gjennom vårt selskap Årsregnskap John Asle Johnsen - Org nr. 946 628 727 Foretaksregisteret til å lage årsregnskap og ligningspapirer for selskaper som ikke har revisor http://www.aarsregnskap.no/