Økonomisk rådgivning

Hjelpe deg med:

  • Hvordan få en bedre forståelse av hva som påvirker lønnsomhet i ditt selskap.
  • Hva skaper kostnader og hvordan bedre inntjening.

 

Vi tilbyr økonomisk rådgivning og kan bistå med følgende:

 

Lønnsomhet

Vi ønsker å sette fokus på hvordan bedrifter kan bedre lønnsomheten gjennom å bedre økonomistyring, og generell ledelse av selskapet. Mange er for fokusert på kostnader (som er viktig), men ser ikke på hva som skaper kostnader, muligheter for endring av rutiner og systemer for å redusere kostnader og bedre kontroll, samarbeid med andre i verdikjeden for å redusere felleskostnader i verdikjeden, og en rekke andre muligheter for å bedre lønnsomheten for bedriften.

 

Verktøy

Enkle rapporter som setter fokus på de viktige ting. Vi hjelper til med å måle de ting du er opptatt av. Mange har budsjetter og kanskje også en strategisk plan for hvordan utvikle selskapet til det de ønsker. Der hvor de fleste feiler er imidlertid på oppfølging av budsjetter og strategiske mål. Man bruker ikke nok tid på og finner ut av hvorfor når vi ikke våre mål.

Vi har verktøy for oppfølging av mål for budsjetter og strategi planer.

Vi har også verktøy for utarbeidelse av visjoner og strategi planer. Dette er et område hvor det i enkelt tilfeller brukes mye penger, og lite oppnås. Vår oppgave er å linke de luftige ideer til praktiske handlinger, og oppfølging av disse.

 

Kunnskap

Hvordan linke strategier til dag-til-dag handlinger og praktiske mål

Fokus på  negative avvik fra fastsatte mål

  • Hvem har ansvar
  • Hva må gjøres

 

Kvalitets kost

Hva koster dårlig kvalitet

Hvordan måle kostnadene ved dårlig kvalitet

Hvordan finne kilden til dårlig kvalitet

  • Root/cause analysis

 

Strategisk økonomi styring

Vår "visjon" er å bedre selskapers beslutnings grunnlag for å skape bedre og mer lønnsomme bedrifter. Et godt beslutnings grunnlag er et godt ført og revidert regnskap, men det innbefatter også mye mer. Du kjenner din bedrift best, men vi kan bidra med å se ting fra en ny synsvinkel for å bedre din innsikt i hvordan bedriften kan styres.

Som "hobby" ved siden av revisjon har jeg de siste 20 årene lest en rekke bøker innen økonomistyring og bedrifts utvikling. Jeg har også fire års erfaring som Finansdirektør hvor utvikling av gode styrings systemer var i fokus.

Dette har blant annet ført til de tre artiklene som er vedlagt her. Under følger kopi av artikkel publisert i tidsskriftet Magma om kvalitets kost som beskriver hvordan man kan sette opp et system for måling og styring av kvalitets kost, dvs kostnader som medgår til å rette feil på utførte tjenester og produkter, en ikke publisert  artikkel om Strategisk økonomistyring (fra 2006) og en artikkel om The theory of Constraints  . Den beste måten å kutte kostnader, er ved å gjøre ting riktig den første gangen. Vi har systemer som kan hjelpe deg med dette.

Ved å klikke på hypertekst link Måling og styring av kvalitet og kostnader så får du tilgang til artikkel om kvalitetskost.

Strategisk økonomi styring er en metode for å knytte økonomistyring og strategi nærmere sammen. Man bruker Porter sin terminologi innen strategi, og kombinerer dette med ledelse og økonomi styring. God ledelse skaper gode resultater. Dette kan virke noe teoretisk, men i virkeligheten er der det veldig praktisk. Ved å klikke på teksten Strategisk økonomi styring. Under får du tilgang til artikkel om Strategisk økonomi styring.

Strategisk økonomisk styring.

 

Målsetningen er ikke å spare penger, men å tjene penger (The theory of Constraints  (TOC) og Throughput Accounting)

Under følger en link til en artikkel om The theory of Constraints  (TOC) og Throughput Accounting. Det er en annen måte og tenke regnskap og økonomi styring på.  Den er likvidites orientert og fokuserer på optimal utnyttelse av begrensede resurser, for derigjennom optimalisere overskudd.