Et statsautorisert revisjons selskap som setter kunden i fokus

Statsaut. revisorn John Asle Johnsen AS er et statsautorisert revisjons selskap som holder til på Skøyen i Oslo, nær offentlig kommunikasjon. Vi reviderer små og mellomstore selskaper, stiftelser, organisasjoner, samt yter attestasjons tjenester og bistår ved stiftelse av selskaper. Vi har kontor i Engebrets vei 3 , 0275 Oslo.


Vi tilbyr tjenester innen bl.a. følgende områder:
 • Revisjon
  • Lovpålagt revisjon
  • Attestasjonsoppdrag
  • Spesial oppdrag
  • Bekreftelse av åpningsbalanse og tings innskudd ved ny stiftelse av selskaper
  • revisjon av avviklings regnskaper for selskap som ikke har revisor
 • Økonomistyring
  • Budsjett arbeid
  • Likviditet
  • Strategi utvikling
  • Rapporterings pakker
  • Innstallering av kvalitets kost systemer
  • Samtale partner
 • Selskapsetablering
  • Utarbeidelse av alle papirer i forbindelse med selskapsetablering
  • Innsending til Brønnøysund
 • Fusjon/Fisjon
 • Skatt og ligningspapirer for selskaper som ikke har revisor.
 • Årsregnskap - vårt selskap Årsregnskap John Asle Johnsen - Org nr. 946 628 727 Foretaksregisteret lager årsregnskap og ligningspapirer for selskaper som ikke har revisor http://www.aarsregnskap.no/
Internasjonal tilknytting

Vi er gjennom eierskap i selskapet Certus Revisjon AS, medlem av MSI Global Alliance.

Det er en internasjonal organisasjon med over 200 medlemmer i over 100 land. Medlemmer er revisjonsselskaper, regnskapsførere, advokater og rådgivere.
Statsaut. revisor John Asle Johnsen AS ønsker å hjelpe deg med å oppnå dine mål for de selskaper du eier og driver. Ta kontakt!